Un șef din cadrul Maternității Ploiești a fost găsit incompatibil de către Agenția Națională pentru Integritate! Potrivit unui comunicat emis de ANI, mai mulți angajați din sistemul sanitar se află în această situație. La Ploiești, este vorba despre Edith Imola Pîrșcoveanu, șefa Laboratorului Anatomie Patologică din cadrul Spitalului de Obstetrică Ginecologie.

“Începând cu data de 22 noiembrie 2016, exercită simultan funcţia de şef laborator Anatomie Patologică în cadrul Spitalului Obstetrică Ginecologie Ploieşti şi calitatea de administrator în cadrul S.C. Edmedica Expert S.R.L. (având ca obiect de activitate «activităţi de asistenţă medicală specializată»). Astfel, persoana evaluată, a încălcat dispoziţiile art. 178, alin. (1), lit. g) şi art. 185, alin. (15) din Legea 95/2006”, a anunțat ANI, menționând că aceasta a depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

Potrivit art. 178, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 95/2006,  “exercitarea funcţiei de membru în organele de conducere, administrare şi control în societăţile reglementate de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare”.

Art. 185, alin. (15) din Legea nr. 95/2006, stipulează că “dispoziţiile art. 178 alin. (1) lit. c), d), e) şi g) referitoare la incompatibilităţi şi ale art. 178 alin. (2) referitoare la conflictul de interese, sub sancţiunea rezilierii contractului de administrare şi a plăţii de despăgubiri pentru daunele cauzate spitalului, în condiţiile legii, se aplică şi şefilor de secţie, de laborator şi de serviciu medical din spitalele publice”.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here