In perioada 15.03 – 15.04.2017, intreg corpul medical veterinar din judetul Prahova, reprezentat de medicii veterinari de stat (personal contractual si functionari publici) din cadrul D.S.V.S.A. Prahova, inclusiv medicii veterinari zonali si din cadrul circumscriptiilor sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor, au fost in stare de alerta maxima, efectuand zilnic actiuni de supraveghere si control pentru protejarea sanatatii si sigurantei populatiei, inclusiv sambata si duminica.

Actiunile de control s-au efectuat in echipe mixte, formate din inspectori din cadrul structurilor proprii, precum si cu reprezentanti ai IPJ, ANAF, ANPC, DSP, pe domeniul de competenta, in targuri de animale, piete agroalimentare si in unitati care produc, proceseaza, depoziteaza si comercializeaza produse alimentare, in baza Planului comun intocmit ca anexa la Hotararea nr.2/23.03.2017 a Institutiei Prefectului – Judetul Prahova.

I.UNITATI CONTROLATE SANITAR VETERINAR SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR – 540 unitati, dupa cum urmeaza:
-Abatoare carne rosie – 4
-Unitati procesare carne- 2
-Carmangerii/macelarii – 68
-Super/hipermarketuri-33
-Magazine alimentare – 210
-Unitati alimentatie publica – 44
-Cofetarii/Patiserii – 3
-Depozit alimentar/frigorific – 17
-Unitati fabricare produse panificatie – 6
-Producatori particulari – 29
-Unitati procesare peste – 1
-Unitate procesare lapte – 1
-Pescarii – 23
-Laboratoare cofetarie/patisserie – 71
-Fabrica produse zaharoase – 1
-Brutarii – 10
-Centru prelucrare lapte integrat in exploatatie – 4
-Comercializare produse congelate – 2
-Fabricare produse de morarit – 4
-Depozit legume-fructe – 1
-Prelucrare legume fructe – 1
-Alte unitati- 5

II.NECONFORMITATI IDENTIFICATE IN TIMPUL CONTROALELOR :
-nerespectarea conditiilor de igiena in spatiile de depozitare si prelucrare- 4 unitati (2 unitati alimentatie publica, 1 brutarie si 1 magazin alimentar);
-ambalare/etichetare necorespunzatoare – 7 unitati (6 magazine alimentare si 1 supermarket);
-lipsa documentelor obligatorii in vederea stabilirii trasabilitatii – 1 unitate (1 unitate procesare carne);
-nerespectarea conditiilor de depozitare in spatiile de depozitare – 6 unitati (1 depozit alimentar, 2 laboratoare cofetarie patiserie si 3 supermarketuri);
-nerespectarea conditiilor de igiena privind manipularea produselor alimentare – 1 unitate (1 depozit alimentar);
-comercializarea de suine fara documente obligatorii si neidentificate prin crotaliere – 7 producatori particulari

III.MASURI DISPUSE:
– sanctiuni contraventionale conform HG nr.984/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, 24 în valoare totală de 39.300 de lei;
-avertismente conform OUG nr.2/2001, cu modificarile si completarile ulterioare – 2;
-retinere oficiala – 331 kg carne de ovine;
-confiscari – 9,2 kg produse din carne;

IV.SITUATIA MIEILOR SACRIFICATI
– in abatoare autorizate sanitar veterinar din judetul Prahova – 741 capete .
-nu au fost solicitari din partea Consiliilor locale privind amenajarea de spatii temporare pentru sacrificarea mieilor;

In perioada 15.03-15.04.2017 in judetul Prahova nu s-au inregistrat cazuri de toxiinfectie alimentara.

DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA PRAHOVA
Reprezentantii DSP Prahova au desfasurat inspectii sanitare cu intocmire de procese verbale de constatate in urmatoarele tipuri de unitati:

– Unitati procesare lapte = 1
– Unitati de desfacere alimente = 2 ( supermarket-uri )
– Unitati de cazare publica: 15 ( 10 hoteluri, 2 moteluri, 2 pensiuni si 1 vila )
– Unitati de cazare colectiva : 1 ( tabara )
– Unitati de alimentatie publica: 18 unitati ( 17 restaurnate si 1 bar ) ;
– Piscine : 5 ( in cadrul unitatilor de cazare publica )
– Unitati de alimentatie colectiva : 1 unitate ( tabara);
– Unitati de productie produse de cofetarie si patiserie = 1 unitate
– Unitate de productie produse de panificatie = 1 unitate ( brutarie )

Au fost aplicate 6 sanctiuni contraventionale :
– 4 amenzi in valoare de 2000 lei conform HG 857/2011 pentru nefectuarea cursurilor privind insusirea notiunilor fundamentale de igiena;
– 2 avertismente conform OG 2/2001 pentru neremedierea deficientelor constatate cu ocazia controalelor anterioare;
– S-a scos din consumul uman cantitatea de 20,46 kg alimente fara elemente de identificare;

Totodata au fost verificate 12 unitati sanitare cu paturi:
• Spitalul Judetean de Urgenta Ploiesti
• Spitalul de Pediatrie Ploiesti
• Spitalul de Obstetrica si Ginecologie Ploiesti;
• Spitalul Municipal Ploiesti
• Spitalul Municipal Campina
• Spitalul Orasenesc Baicoi
• Spitalul Orasenesc Urlati
• Spitalul Orasenesc Mizil
• Spitalul Orasenesc Sinaia
• Spitalul Orasenesc Valenii de Munte
• Spitalul de Ortopedie si Traumatologie Azuga
• Spitalul Balneoclimateric Copii Busteni

Principalele obiective urmarite au fost :
– existenta stocurilor de medicamente si materiale sanitare necesare desfasurarii activitatii medicale in perioada sarbatorilor pascale;
– existenta protocoalelor de transfer pentru pacientii critici, conform OMS 1091/2006;
– graficele de garzi aprobate pentru luna aprilie;
– existenta contractelor pentru colectarea deseurilor medicale si nemedicale;
– afisarea drepturilor si obligatiilor pacientului referitoare la timpul de asteptare pentru triaj;
– respectarea programului de lucru si a graficului de garda;
– intocmirea raportului de tura/garda;
– modalitatea de intretinere si curatare a echipamentului de protectie;
– tinuta personalului medico-sanitar in timpul programului;
– existanta rampei de acces pentru pacientii nedeplasabili.
COMISARIATUL JUDETEAN PENTRU PROTECTIA CONSUMATORILOR PRAHOVA
Comisarii CJPC Prahova au desfasurat o serie de actiuni de control tematice, operative si pentru analiza si solutionarea reclamatiilor in vederea asigurarii unui inalt nivel de protectie a consumatorilor.
Cu aceasta ocazie au fost verificati 124 operatori economici, vanzatori, producatori si distribuitori din domeniul alimentar si nealimentar din municipiul Ploiesti si de pe raza judetului Prahova, aplicandu-se sanctiuni contraventionale in valoare totala de 332.000 lei.

I. Modul de respectare a prevederilor legale, conformitatea, şi modul de etichetare, prezentare publicitate şi comercializare a produselor alimentare specifice sărbătorilor Pascale (carne, carne preambalată, preprate din carne, peste si preparate din peste, ouă, vopsea de ouă, ciocolată şi produse din cacao, tablete şi figurine pe bază de cacao şi grasimi vegetale, produse de patiserie, vin)
S-au verificat 99 operatori economici – din care 63 au fost depistati cu abateri.
Au fost controlate in total 33766 kg produse alimentare specifice sarbatorilor pascale din care 908 kg produse cu deficiente.S-au aplicat 67 sanctiuni contraventionale in valoare totala de 285.000 lei .

Actiunile de control au vizat în principal:
A.Carne , carne preambalată şi preparate din carne existente la comercializare :
S-au verificat 6266 kg carne din care cantitatea de 294 kg carne a fost depistata cu deficiente.
S-a dispus masura de oprire temporara de la comercializare pentru 167 kg carne in valoare de 2082 lei, s-a dispus masura opririi definitive de la comercializare si retragerea din circuitul consumului uman pentru 27 kg carne in valoare de 321 lei.
Au fost aplícate 31 sanctiuni contraventionale in valoare totala de 190.000 lei .
Deficiente constatate :
– lipsa elemente de identificare, caracterizare;
-lipsa informatii privind data expirarii la carne tocată amestec, a procentajului amestecului si fara informatii privind specia animală ;
-nerespectarea starii termice prescrise de producator;
-nerespectarea conditiilor de pastrare, depozitare prescrise de producator la depozitarea produselor.

B.Peste si preparate din peste
A fost controlata cantitatea de 4965 kg peste si preparate din peste din care cu deficiente 855kg peste si produse din peste.
S-au aplicat sanctiuni contraventionale in valoare de 115.000 lei .
Dintre abaterile constatate mentionam : peste cu modificari organoleptice , peste depreciat calitativ expus la comercializare langa peste proaspat, conditii de pastrare – depozitare necorespunzatoare, lipsa elemente de informare asupra datei de expirare si a denumirii stiintifice a speciei .

C.Ouă de consum
A fost controlata cantitatea de 1650 kg oua si s-au depistat 11 kg cu deficiente.
Deficientele constatate sunt : nerespecterea prevederilor REG (CE) 589/2008 privind informarea consumatorilor la comercializarea oualelor vrac , respectiv nu se informau consumatorii aspura categoriei de calitate, categoriei de greutate, fara indicarea metodei de crestere , codul producatorului si datei durabilitatii minimale.
S-au dispus masuri de oprire temporara de la comercializare pentru 11 kg oua in valoare de 137 lei .
Totodata s-a verificat dacă ouale au coaja întreagă, intactă, fără fisuri, fără mirosuri străine .

D.Vopsea de ouă:
S-au controlat 58 kg vopsea de oua si nu s-au depistat deficiente. .
Nu s-au constatat deficiente privind starea ambalajelor , cantitatea neta declarata, incadrarea in data durabilitatii minimale, incadrarea colorantilor in lista celor admisi de REG ( CE) 1333/2008.

E. Produse de patiserie (cozonac, pască etc.):
A fost controlata cantitatea de 3773 kg produse de patiserie din care 187 kg cu deficiente.
Dintre deficientele depistate mentionam :
-lipsa elementelor de identificare ale produselor de patiserie – denumire produs, data limita de consum, gramajul;
-deficiente privind informarea consumatorilor asupra modului de indicare a ingredientelor alergene sau cele care pot provoca intolerante, precum si lipsa indicarii declaratiei nutritionale conform Reg UE 1169/2011.
S-au aplicat 21 sanctiuni contraventionale in valoare totala de 90000 lei . S-a dispus masura de oprire temporara de la comercializare 179 kg produse de patiserie in valoare totala de 5906 lei .

F.Ciocolată, produse din ciocolată, produse pe bază de cacao si grăsimi vegetale, figurine ciocolata
Cantitate controlata 2449 kg ciocolata si produse din ciocolata .
La 1 kg de figurine ciocolata au fost depistate deficiente in ceea ce priveste traducerea in limba romana a denumirii produsului si a lipsa informatiilor cu privire la ingredientele alergene .
G.Vin
În acţiunile de control au fost verificaţi 14605 litri vin, din care la 95 litri vin nu era realizata informarea cu privire la anul de productie si concentratia alcoolica .

II. Verificarea conformitatii , modul de etichetare, prezentare publicitate şi comercializarea produselor nealimentare specifice sărbătorilor Pascale
A)Verificarea respectării prevederilor legale, conformitatea şi modul de etichetare a a articolelor de incaltaminte .
In perioada premergatoare sarbatorilor pascale s-au verificat 19 operatori economici care comercializau articole de incaltaminte, aplicandu-se sanctiuni contraventionale in valoare totala de 5000 lei .
Deficiente constatate :
-lipsa informatii referitoare la denumirea producatorului (importatorului), adresa postala a acestuia -lipsa informatii privind modalitatea de intretinere, a tipului materialului utilizat la fabricarea articolelor de incaltaminte, sub forma de pictograme sau text tradus in limba romana.
B)Verificarea respectării prevederilor legale, conformitatea şi modul de etichetare a produselor textile .
Au fost verificati 16 operatori economiic aplicandu-se sanctiuni contraventionale in valoare totala de 42.000 lei . S-a dispus masura de oprire temporara de la comercializare pentru produse textile in valoare totala de 56630 lei.
Deficiente constatate:
-etichete fara traducere in limba romana sau produse textile fara niciun fel de eticheta;
-lipsa elemente de informare respectiv denumire si adresa producator, compozitie fibroasa , instructiuni de intretinere;
– lipsa preturi de comercializare afisate .

B) Verificarea respectării prevederilor legale din domeniul protecţiei consumatorilor referitor la siguranţa jucăriilor
Cu ocazia controlului s-au verificat operatori economici care comercializau jucarii, constatandu- se urmatoarele deficiente :
– lipsa informatii cu privire la elemente de identificare ale jucariilor si a grupei de varsta a a utilizatorului;
– jucarii care contineau parti mici usor detasabile, care puteau fi inghitite de catre copii sau la care parul se desprindea usor , putand duce la inhalarea acestuia;
– nerespectarea cerinţelor esenţiale de siguranţă a jucariilor, inclusiv substanţele chimice pe care le conţin, si care nu trebuie să pună in pericol siguranţa sau sănătatea utilizatorilor;
– lipsa avertismentelor şi instrucţiunile de utilizare care însoţesc jucăriile privind pericolele şi riscurile de vătămare la utilizatori.

Sursa: comunicat de presă

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here