primaria ploiesti2

Curtea de Conturi a publicat rezultatele auditului efectuat anul trecut la Primăria Ploiești, vizând situațiile financiare pentru anul 2015. Astfel, auditorii au constatat abateri financiare în valoare de 57.550.000 lei, din care prejudiciu 4.391.000 lei, pentru anul 2015.

“S-a înregistrat eronat pe costuri suma de 1.103.477 lei plătită prin poprire către o firmă de avocatură în Dosarul de executare nr.20/2013, rezultată din cesiunea unei creanțe deținută la U.A.T.M. Ploiești, sumă care a fost achitată în anul 2013 și furnizorului. U.A.T.M. Ploiești nu a înregistrat în contul activelor fixe și în patrimoniul public contravaloarea unor obiective de investiţii puse în funcţiune în perioada 2011 – 2015, în valoare de 18.723.176 lei. Din analiza realităţii datelor înregistrate în soldul contului 231, s-a constatat că au fost menţinute nejustificat în contul de active fixe corporale în curs de execuţie obiective de investiţii recepţionate sau aflate în funcțiune de facto din perioada 2011-2015. Nu s-a înregistrat în contabilitate și nu a declarat prin situațiile financiare sume de încasat în cuantum de 1.585.925 lei, dispuse prin Decizia nr.29/2010 emisă urmare unei acțiuni de control efectuată de Camera de Conturi Prahova în anul 2010, reprezentând plăți nelegale către furnizori, pentru care instanța a pronunțat decizie definitivă și irevocabilă. UATM Ploiești nu a înregistrat în anul 2015 în evidenţa contabilă, prin contul 1682 ”Dobânzi aferente împrumuturilor interne şi externe contractate de autorităţile administraţiei publice locale”, dobânda datorată conform graficelor de rambursare anexate la contractele de credit, în valoare de 36.137.526 lei.”, sunt doar câteva dintre neregulile menționate de Curtea de Conturi în sinteză.

Documentul mai menționează prejudicierea bugetului local prin efectuarea unor plăți nelegale de 793.768 lei și accesorii de 424.685 lei.

Nereguli s-au găsit și cu privire la proiectul privind transformarea a 50 de autobuze din funcționare Diesel în funcționare cu GPL, abaterile în acest caz fiind de 903.000 lei.

“S-a constatat neîndeplinirea contractului de execuție privind ”Transformarea a 50 de autobuze din funcționarea Diesel în funcționare cu gaz petrolier lichefiat în municipiul Ploiești” concretizat în nerealizarea transformării a 45 autobuze vechi în autobuze cu un nivel redus al emisiilor poluante și al consumului de carburant, fapt ce a avut drept consecință neatragerea fondurilor puse la dispoziția entității de Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice la nivelul aprobat prin O.U.G. nr. 17/2014. Valoarea neexecutată a contractului la 30.09.2016 este de 15.119.630,10 lei – corespunzător a 45 autobuze (preț prestație/autobuz 335.991,78 lei), la care se adaugă serviciile conexe de 1.232.316,02 lei, în total, 16.351.946,12 lei. Pentru valoarea neexecutată din contract, nu au fost calculate penalități contractuale estimate la 902.473,92 lei. Din suma de 22.315 mii lei convenită a se aloca bugetului local al municipiului Ploieşti, la solicitare, conform Convenției privind finanțarea și implementarea proiectului ”Transformarea autobuzelor din funcționarea Diesel în funcționare cu gaz petrolier lichefiat în municipiul Ploiești”, încheiată între municipiul Ploieşti şi Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice, se preconizează a se încasa numai contravaloarea celor 5 autobuze realizate, respectiv, 2.015,95 mii lei (9,03%).”, se mai arată în documentul Curții de Conturi.

De asemenea, au fost evidențiate nereguli la Spitalul Municipal Ploiești, unde auditorii au constatat plăți nelegale pentru lucrări neexecutate.

“La obiectivul de investiții ”Consolidare și refuncționalizare Spital Municipal Ploiești, etapa a II-a”, investiție în curs de execuție, s-a constatat plata nelegală a sumei de 177.578,71 lei către executant, după cum urmează: – 168.845,22 lei – lucrări neexecutate, neidentificate de către comisia pentru evaluarea/certificarea în teren a cantităților de lucrări efectiv realizate pentru lucrările decontate în perioada 2014-2015; – 8.733,49 lei cotele de cheltuieli indirecte și profit și TVA percepute la valoarea materialelor nepuse în operă. Au fost calculate penalități contractuale de 265.960 lei, după cum urmează: – 131.278 lei – penalități calculate la avansurile acordate nelegal constructorului pentru procurări de materiale, în valoare de 172.610,83 lei (139.202,28 lei fără TVA), mascate prin includerea acestora în situațiile lunare de lucrări (plată), fără a fi puse în operă și acceptate la plată. – 134.683 lei – penalități calculate la sumele plătite pentru lucrări neexecutate și închidere de deviz percepută nelegal la materiale nepuse în operă (168.845,22 lei +8.733,49 lei).”, se arată în raport.

Vezi mai jos raportul integral al Curții de Conturi privind abaterile financiar-contabile de la Primăria Ploiești:

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here