Potrivit unui comunicat de presă al Primăriei Municipiului Ploiești, până în data de 15 octombrie 2021, cetățenii pot depune documentele necesare acordării ajutorului lunar pentru căldură pentru sezonul rece actual.

Legea 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie se va aplica din 1 noiembrie a.c. Prin HG 1.073/2021, publicată în Monitorul Oficial, autoritățile stabilesc procedura și modelul actelor necesare obținerii ajutorului pentru încălzire după noile reguli.

Limite venituri pentru care se acordă ajutorul pentru încălzirea locuinței: 

BUGETUL DE STAT – ENERGIE TERMICĂ
Venit net pe membru de familie

– Lei-

Compensare lunară

%

Familii

Compensare lunară

%

Persoane singure

0 – 200 100% 100%
200,1 – 320 90% 90%
320,1 – 440 80% 80%
440,1 – 560 70% 70%
560,1 – 680 60% 60%
680,1 – 920 50% 50%
920,1 – 1040 40% 40%
1040,1 – 1160 30% 30%
1160,1 – 1280 20% 20%
1280,1 – 1386 10% 10%
1386,1 – 2053 10%

 

BUGETUL DE STAT – GAZE NATURALE
 

Venit net pe membru de familie

– Lei-

Suma netă acordată lunar de la bugetul de stat (BS) Familii

– Lei-

Suma netă acordată lunar de la bugetul de stat (BS)

Persoane singure

– Lei-

 

 

% din valoarea de referință*

0 – 200 250 250 100%
200,1 – 320 225 225 90%
320,1 – 440 200 200 80%
440,1 – 560 175 175 70%
560,1 – 680 150 150 60%
680,1 – 920 125 125 50%
920,1 – 1040 100 100 40%
1040,1 – 1160 75 75 30%
1160,1 – 1280 50 50 20%
1280,1 – 1386 25 25 10%
1386,1 – 2053 25 10%

 

 BUGETUL DE STAT – ENERGIE ELECTRICĂ

 

 

Venit net pe membru de familie

– Lei-

Suma netă acordată lunar de la bugetul de stat (BS) Familii

-lei-

Suma netă acordată lunar de la bugetul de stat (BS)

Persoane singure

-lei-

 

 

% din valoarea de referință*

0 – 200 500 500 100%
200,1 – 320 450 450 90%
320,1 – 440 400 400 80%
440,1 – 560 350 350 70%
560,1 – 680 300 300 60%
680,1 – 920 250 250 50%
920,1 – 1040 200 200 40%
1040,1 – 1160 150 150 30%
1160,1 – 1280 100 100 20%
1280,1 – 1386 50 50 10%
1386,1 – 2053 50 10%

  

BUGETUL DE STAT – LEMNE, CĂRBUNI, COMBUSTIBILI
 

 

Venit net pe membru de familie

– Lei-

Suma netă acordată lunar de la bugetul de stat (BS) Familii

– Lei-

Suma netă acordată lunar de la bugetul de stat (BS)

Persoane singure

– Lei-

 

 

% din valoarea de referință*

0 – 200 320 320 100%
200,1 – 320 288 288 90%
320,1 – 440 256 256 80%
440,1 – 560 224 224 70%
560,1 – 680 192 192 60%
680,1 – 920 160 160 50%
920,1 – 1040 128 128 40%
1040,1 – 1160 96 96 30%
1160,1 – 1280 64 64 20%
1280,1 – 1386 32 32 10%
1386,1 – 2053 32 10%

 

La stabilirea venitului net lunar al familiei sau, după caz, al persoanei singure se iau în considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat în luna anterioară depunerii cererii, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurări sociale de stat, asigurări de şomaj, indemnizaţii, alocaţii şi ajutoare cu caracter permanent, indiferent de bugetul din care se suportă, obligaţii legale de întreţinere şi alte creanţe legale, cu excepţia:

-alocaţiei pentru susţinerea familiei, prevăzută de Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-alocaţiei de stat pentru copii, prevăzută de Legea nr. 61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-bugetului personal complementar lunar şi a prestaţiilor sociale prevăzute la art. 58 alin.

lit. b) şi, respectiv, alin. (5) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-burselor şcolare, a drepturilor acordate în baza art. 51 alin. (2) şi art. 85 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;

-stimulentului educaţional oferit, potrivit prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificările ulterioare, sub formă de tichet social pentru stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor proveniţi din familii defavorizate;

-sprijinului financiar prevăzut de Hotărârea Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială ”Bani de liceu”, cu modificările şi completările ulterioare;

-veniturilor obţinute din activităţile cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri în condiţiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-sumelor ocazionale acordate de la bugetul de stat sau bugetele locale cu caracter de despăgubiri sau sprijin financiar pentru situaţii excepţionale.

BUNURI DEȚINUTE CARE CONDUC LA NEACORDAREA AJUTORULUI:

-cladiri sau spatii locative, altele decat locuinta de domiciliu si anexele gospodaresti;

-terenuri de împrejmuire a locuinței şi curtea aferentă si alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp in zona urbana si 2.000 mp in zona rurala;

-autoturism si/sau motocicleta cu o vechime mai mica de 10 ani;

-doua sau mai multe autoturisme si/sau motociclete cu o vechime mai mare de 10 ani;

-autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fara remorci, rulote, autobuze, microbuze

-salupe, barci cu motor, scutere de apa, iahturi;

-utilaje agricole: tractor, combina autopropulsata;

-utilaje de prelucrare agricola: presa de ulei, moara de cereale;

-utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje actionate hidraulic, mecanic sau electric.

NOTĂ: La stabilirea dreptului de ajutor de încălzire se iau în calcul (se însumează) toate bunurile deținute.

În cazul în care familia sau persoana singură are în proprietate, închiriere, comodat ori altă formă de deţinere cel puţin unul dintre bunurile cuprinse în lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării ajutorului social, aceasta nu beneficiază de ajutor pentru incalzire.

CINE BENEFICIAZĂ?

-toate persoanele singure sau familiile cu venituri reduse, care îndeplinesc condițiile de acordare conform Legii nr. 226/2021 privind măsurile de protecție socială pentru consumatorul vulnerabil de energie.

DOCUMENTE CE TREBUIE SĂ ÎNSOȚEASCĂ CEREREA:

-acte de identitate: buletine, carte de identate, certificate de naștere;

-documente privind veniturile: cupon de pensie, indemnizație de handicap, adeverință de salariu net, inclusiv tichetele de masă sau norma de hrană, indemnizație de șomaj, cupon de indemnizație creștere copil, cupon de alocație de plasament;

-factura de la furnizorul de gaze naturale si energie electrică;

-acte doveditoare privind locuința: contract de vânzare-cumpărare, contract de închiriere, contract de donație cu clauză de habitație viageră, contract de comodat;

-hotărâre de divorț (unde este cazul);

-certificatul de deces în condițiile în care proprietarul sau titularul contractului de utilități (gaze naturale, energie electrică sau energie termică) a decedat;

-adeverinta eliberata de asociatia de locatari din care sa rezulte numarul de persoane si numarul de camere.

INSTRUCȚIUNI DE COMPLETARE A FORMULARULUI:

-cererile (formularul de ajutor de încălzire cât și cererea pentru stimulent) sunt declarații pe propria răspundere;

-ele se pot depune on-line pe e-mail: [email protected], individual (la sediul Serviciului Ajutoare de Încălzire, Programe și Incluziune Socială din Str. Văleni nr. 32 – spate SGU) sau prin asociațiile de proprietari / locatari.

-este obligatoriu ca ele să fie completate corect la toate rubricile din cerere;

-trebuie completat corect numele și prenumele persoanei și a celorlalți membrii, codul numeric personal (CNP) potrivit actului de identitate, adresa din actul de identitate identică cu adresa locuinței pentru care se solicită acordarea ajutorului de încălzire (pag.1 – pag. 3);

SUPLIMENTUL PENTRU ENERGIE:

Suplimentul pentru energie se acordă lunar tuturor beneficiarilor ajutorului pentru încălzirea locuinței, precum și familiilor sau persoanelor singure care nu au stabilit dreptul la ajutorul pentru încălzire, dar care se încadrează în limitele de venituri prevăzute în lege.

Suplimentul pentru energie se acordă cumulat în funcție de sursele de furnizare a energiei utilizate în locuință. În situația în care singura sursă de energie utilizată este energia electrică, cuantumul suplimentului este de 70 lei lunar, pe tot parcursul anului.

Suplimentul pentru energie se acordă pe bază de cerere și declarație pe propria răspundere și se poate solicita fie împreună cu ajutorul pentru încălzire, fie separat, pe parcursul anului.

Cuantumul suplimentului pentru energie se stabilește cumulat pentru toate sursele de energie utilizate, potrivit următorului exemplu:

O familie cu 5 membri și venituri de 199 lei/persoană care utilizează pentru încălzire energie termică în sistem centralizat, pentru iluminat și aparate electrocasnice utilizează energie electrică și pentru prepararea hranei utilizează gazele naturale.

Această familie va beneficia de:
A-ajutor pentru încălzire cu energie termică
B-supliment pentru energie termică
C-supliment pentru gaze naturale
D-supliment pentru energie electrică.

Astfel, formularele de cerere si declarație pe propria răspundere pentru acordarea ajutorului lunar de încălzire a locuinței, aferent sezonului rece 2021 – 2022, se pot depune până în data de 15 octombrie 2021, după cum urmează:

-La sediul Administrației Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești din Piața Eroilor nr. 1 A (intrarea dinspre catedrală);

-La sediul Serviciului Ajutoare Încălzire, Programe si Incluziune Sociala din Str. Văleni nr. 32 (în spatele sediului S.C. S.G.U. Ploiești).

Programul pentru depunerea documentelor amintite este următorul:
-Joi, 14 octombrie 2021 – între orele 11.00-19.30;
-Vineri, 15 octombrie 2021 – între orele 08.30 – 19.30.

Totodată, având în vedere contextul pandemiei cu COVID-19, ploieștenii pot să transmit documentele necesare acordării ajutorului de încălzire a locuinței și prin poșta electronica (e-mail) la adresa [email protected], până în data de 15 octombrie 2021, ora 23.59.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here