S.C Piscicola Prahova S.R.L anunţă publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare de a nu se supune evaluarii impactului asupra mediului, nu se supune evaluarii adecvate si nu se supune evaluarii impactului asupra corpurilor de apa, in cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul “Infiintare ferma piscicola si desfasurare activitati complementare in Comuna Valea Doftanei, sat Traisteni”, propus a fi amplasat în Com. Valea Doftanei, sat Traisteni, pct. Valea Neagra, pct. Poduri, T25 PD246/1, T25 F246/1, T35 F235, T35 NP 235, Jud. Prahova, titular S.C Piscicola Prahova S.R.L.
1. Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protecţia Mediului Prahova, str. Gheorghe Grigore Cantacuzino, nr. 306, în zilele de luni – vineri, între orele 9-13, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmph.anpm.ro.
2. Publicul interest poate depune propuneri in ceea ce priveste continutul privind impactul asupra mediului la sediul Agentiei pentru Protectia Mediului Prahova.
Comentariile/observatiile/propunerile publicului interest se pot inainta pana la data de 01.10.2021 in termen de 10 zile de la data afisarii prezentului anunt.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here