Adrian Oprescu și Elvis Bădescu, suspecții principali ai jafului de la Fan Curier din toamna anului trecut, sunt suspectați și de delapidarea companiei Tarom! Cei doi au fost plasați sub control judiciar, după ce au fost prinși de Poliție în urma unor percheziții domiciliare.

Reamintim că din sediul Fan Curier în luna septembrie a anului trecut au dispărut bani și echipamente, prejudiciul fiind stabilit la aproximativ 300.000 lei. Luna aceasta suspecții principali au fost prinși de polițiști. Unul dintre cei doi, Elvis Bădescu, a fost plasat sub control judiciar de către Judecătoria Ploiești, iar celălalt, Adrian Oprescu, a primit aceeași măsură de la judecătorii Tribunalului Prahova.

Din încheierea ședinței din Camera de Consiliu reiese, însă, că procurorii îi acuză pe cei doi de o activitate infracțională mult mai mare, fiind suspecți și pentru delapidarea companiei Tarom, pentru mai multe furturi din Franța, dar și pentru conducerea unui vehicul fără a avea permis de conducere.

Astfel, în ceea ce îl privește pe Adrian Oprescu, pe numele acestuia s-a declanșat urmărirea penală pentru săvârșirea mai multor infracțiuni: furt calificat (Fan Curier), complicitate la delapidare în formă continuată (patru acte materiale – Tarom), complicitate la furt calificat (magazin din localitatea Feytiat, Franța), complicitate la furt calificat (magazin din localitatea Pithiviers, Franța), conducere a unui vehicul fără permis de conducere, în formă continuată, complicitate la conducere a unui vehicul fără permis de conducere.

Vezi mai jos încheierea ședinței din data de 22 mai 2017, când judecătorul a decis ca Adrian Oprescu să fie plasat sub control judiciar pentru 60 de zile:

R O M Â N I A

TRIBUNALUL PRAHOVA

SECTIA PENALA

Dosar nr. 10469/281/2017

                ÎNCHEIERE NR.192

Şedinţa din Camera de consiliu din data de 22 mai 2017

Completul compus din:

Judecător de drepturi şi libertăţi – XX

Grefier –XXX

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

JUDECĂTORUL DE DREPTURI ŞI LIBERTĂŢI

 

Examinînd contestaţia declarată de inculpatul Oprescu Adrian împotriva încheierii nr. 54 din data de 19 mai 2017, a judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Ploieşti, instanţa de control judiciar o apreciază drept întemeiată, motiv pentru care o va admite şi va dispune respingerea propunerii de arestare preventivă a inculpatului şi luarea măsurii preventive a controlului judiciar, nefiind întrunite condiţiile pentru luarea celei mai severe măsuri preventive – măsura arestării preventive.

Instanţa de control judiciar constată faptul că faţă de inculpat a fost pusă în mişcare acţiunea penală pentru săvîrşirea mai multor infracţiuni, după cum urmează: furt calificat, prev. de art. 228 alin.1 – art.229 alin.1 lit.b și d și alin. 2 lit. b din C. pen. (faptă din noaptea de 22/23.09.2016, p.v. S.C. XXX S.R.L., …………………); complicitate la delapidare în formă continuată, prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. rap. la art. 295 alin. 1 C.pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. ( 4 acte materiale din datele de 08.11.2016, 19.12.2016, 04.01.2017 și 20.01.2017, p.v. S.C. Tarom S.A., orș. Otopeni, jud. Ilfov); complicitate la furt calificat, prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. rap. la art. 228 alin. 1- art.229 alin.1 lit. b și d și alin. 2 lit. b C.pen., cu aplic. art. 77 lit. a C.pen. (faptă din noaptea de 20/21.10.2016, p.v. magazinul XX – localitatea Feytiat, Franța); complicitate la furt calificat, prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. rap. la art. 228 alin. 1- art.229 alin.1 lit. b și d și alin. 2 lit. b C.pen., cu aplic. art. 77 lit. a C.pen. (faptă din noaptea de 08/09.01.2017, p.v. magazinul XX – localitatea Pithiviers, Franța); conducere a unui vehicul fără permis de conducere, în formă continuată, prev. de art. 335 alin. 3 C.pen., cu aplic. art. 35 alin. 1 C.pen. (2 acte materiale din datele de 10.01.2017 și 22.01.2017); complicitate la conducere a unui vehicul fără permis de conducere, prev. de art. 48 alin. 1 C.pen. rap. la art. 335 alin. 1 C.pen. (faptă din data de 27.01.2017), fiecare cu aplic. art. 41 alin. 1 C.pen. rap. la art. 43 alin. 5 C.pen., toate cu aplic. art. 38 alin. 1 C.pen

Cu toate acestea, deşi inculpatul se află în stare de recidivă postexecutorie, fiind condamnat anterior pentru săvîrşirea unor infracţiuni grave, instanţa de control judiciar apreciază în sensul că în prezenta cauză nu rezultă probe certe că inculpatul a săvîrşit cele mai grave infracţiuni pentru care s-a pus în mişcare acţiunea penală împotriva sa, aceste probe fiind indirecte şi putînd determina doar luarea unei măsuri preventive a controlului judiciar faţă de inculpat.

Instanţa de control judiciar apreciază în sensul că prezenta cauză încă nu este lămurită în mod suficient, foarte multe probe indicîndu-l drept autor al infracţiunilor grave pe numitul Marin Daniel – Alin, nu însă şi pe inculpatul Oprescu Adrian, pentru care se va dispune luarea măsurii preventive a controlului judiciar.

În ceea ce priveşte acuzaţia de furt calificat din data de 22/23.09.2016, în dauna persoanei vătămate XXX SRL, instanţa de control judiciar apreciază în sensul că din probele administrate nu rezultă în mod evident săvîrşirea faptei de către inculpat, simplul fapt că acesta a cheltuit sume mult peste posibilităţile sale materiale neconstituind decît un indiciu în sensul unei activităţi infracţionale.

Toate celelalte mijloace de probă administrate rămîn la stadiul de indicii şi nu pot atrage o altă măsură preventivă, mai severă.

Într-adevăr, din convorbirile telefonice purtate de inculpat rezultă că acesta a participat la vînzarea unor bunuri, despre care există suspiciunea că provin din surse ilicite, dar aceste probe nu sunt suficiente pentru luarea măsurii arestării preventive, participaţia penală a inculpatului, deşi dovedită, nu este încă pe deplin clarificată.

În ceea ce priveşte infracţiunea de complicitate la delapidare în dauna persoanei vătămate Tarom, instanţa de control judiciar reţine faptul că inculpatul Bădescu Elvis are contribuţia principală la săvîrşirea acestei fapte, inculpatul Oprescu Adrian avînd o contribuţie mai puţin importantă decît a coinculpatului care se află sub măsura preventivă a controlului judiciar.

Nici infracţiunile săvîrşite pe teritoriul Franţei nu sunt suficiente pentru a dispune arestarea preventivă a inculpatului de către autorităţile judiciare române, măsura preventivă a controlului judiciar (care îi va interzice implicit inculpatului să se deplaseze pe teritoriul Franţei) fiind suficientă pentru atingerea scopului procesului penal.

Chiar dacă faţă de inculpat a fost pusă în mişcare acţiunea penală cu respectarea prevederilor art. 9 – Cod penal, care reglementează principiul realităţii legii penale, urmărirea infracţiunilor săvîrşite pe teritoriul Franţei necesită efectuarea unor acte suplimentare de urmărire penală.

Judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul instanţei de control judiciar apreciază în sensul că acuzaţiile aduse inculpatului, perseverenţa infracţională de care acesta a dat dovadă (cu condiţia dovedirii săvîrşirii tuturor infracţiunilor) nu sunt condiţii necesare pentru luarea celei mai severe măsuri preventive din Codul de procedură penală.

Întrucît faţă de inculpat se impune luarea unei măsuri preventive, fiind dovedită săvîrşirea unor fapte şi implicarea inculpatului în diverse activităţi ilicite, odată cu respingerea propunerii de arestare preventivă se va lua faţă de inculpat măsura preventivă a controlului judiciar pe o durată de 60 de zile începînd cu data de 22 mai 2017 pînă la data de 20 iulie 2017, inclusiv.

În baza art. 215 alin. (1) C. proc. pen., pe timpul cât se află sub control judiciar, inculpatul Oprescu Adrian trebuie să respecte următoarele obligaţii:

  1. a) să se prezinte la organul de urmărire penală, la judecătorul de drepturi şi libertăţi, la judecătorul de cameră preliminară sau la instanţa de judecată ori de câte ori este chemat;
  2. b) să informeze de îndată organul judiciar care a dispus măsura sau în faţa căruia se află cauza cu privire la schimbarea locuinţei;
  3. c) să se prezinte la Biroului Supravegheri Judiciare din cadrul I.J.P. Prahova, conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliţie sau ori de câte ori este chemat.

În baza art. 215 alin. (2) C. proc. pen., pe timpul controlului judiciar, impune inculpatului Oprescu Adrian să respecte următoarele obligaţii:

  1. a) să nu depăşească limita teritorială a oraşului ……………….., ………… decât cu încuviinţarea prealabilă a organului judiciar;
  2. b) să nu comunice pe nici o cale cu suspecţii, inculpaţii (Bădescu Elvis), persoanele vătămate (XXX, XX) şi martorii (XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XX, XX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX,XXX,XXX,XXX,XXX,XXX,XXX,XXX,XXX,XXX,XXX,XX,XX,XXX,XX,XXX, XXX, XXX ), precum şi cu orice alt martor, suspect, inculpat sau persoană vătămată, cu excepţia rudelor pînă la gradul al IV – lea şi al concubinilor, din prezenta cauză.

În baza art. 215 alin. (3) C. proc. pen., instanţa de control judiciar atrage atenţia inculpatului că, în caz de încălcare cu rea-credinţă a obligaţiilor care îi revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive.

Instanţa de control judiciar va dispune punerea în libertate a inculpatului Oprescu Adrian de sub puterea mandatului de arestare nr. 64/DL din data de 19 mai 2017, emis de judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Ploieşti, dacă nu este arestat preventiv sau deţinut în altă cauză.

Dispune comunicarea unei copii de pe prezenta încheiere inculpatului, Biroului Supravegheri Judiciare din cadrul I.J.P. Prahova, Serviciului Public Comunitar de  Evidenţă a Persoanelor Prahova şi organelor de frontieră.

În baza art. 275 alin 3 noul cod de procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de către stat rămân în sarcina acestuia.

 

PENTRU ACESTE MOTIVE:
ÎN NUMELE LEGII:
HOTĂRĂŞTE:

 

În temeiul prev. art. 425 1, alin. 7, pct. 2, lit. b – Codul de procedură penală, admite contestaţia formulată de inculpatul OPRESCU ADRIAN, …………………………………………. împotriva încheierii nr. 54 din data de 19 mai 2017, a judecătorului de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Ploieşti.

Desfiinţează încheierea contestată şi, rejudecînd, dispune următoarele:

În baza art. 227 – Codul de procedură penală, respinge propunerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Ploieşti privind luarea măsurii arestării preventive a inculpatului OPRESCU ADRIAN, …………………………………………………………………………..

În baza art. 227 alin. 2 cod procedură penală rap. la art. 202 alin. 4 lit. b Cod procedură penală şi art. 215 cod procedură penală  dispune luarea  faţă de inculpatul Oprescu Adrian a măsurii preventive a controlului judiciar pe o durată de 60 de zile, începînd cu data de 22 mai 2017 pînă la data de 20 iulie 2017, inclusiv.

În baza art. 215 alin. (1) C. proc. pen., pe timpul cât se află sub control judiciar, inculpatul Oprescu Adrian trebuie să respecte următoarele obligaţii:

  1. a) să se prezinte la organul de urmărire penală, la judecătorul de drepturi şi libertăţi, la judecătorul de cameră preliminară sau la instanţa de judecată ori de câte ori este chemat;
  2. b) să informeze de îndată organul judiciar care a dispus măsura sau în faţa căruia se află cauza cu privire la schimbarea locuinţei;
  3. c) să se prezinte la Biroului Supravegheri Judiciare din cadrul I.J.P. Prahova, conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliţie sau ori de câte ori este chemat.

În baza art. 215 alin. (2) C. proc. pen., pe timpul controlului judiciar, impune inculpatului Oprescu Adrian să respecte următoarele obligaţii:

  1. a) să nu depăşească limita teritorială a oraşului …………………….., decât cu încuviinţarea prealabilă a organului judiciar;
  2. b) să nu comunice pe nici o cale cu suspecţii, inculpaţii (Bădescu Elvis), persoanele vătămate (XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XX, XX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX, XXX,XXX,XXX,XXX,XXX,XXX,XXX,XXX,XXX,XXX,XXX,XX,XX,XXX,XX,XXX, XXX, XXX, ), precum şi cu orice alt martor, suspect, inculpat sau persoană vătămată, cu excepţia rudelor pînă la gradul al IV – lea şi al concubinilor, din prezenta cauză.

În baza art. 215 alin. (3) C. proc. pen., atrage atenţia inculpatului că, în caz de încălcare cu rea-credinţă a obligaţiilor care îi revin, măsura controlului judiciar se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive.

Dispune punerea în libertate a inculpatului Oprescu Adrian de sub puterea mandatului de arestare nr. 64/DL din data de 19 mai 2017, emis de judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Judecătoriei Ploieşti, dacă nu este arestat preventiv sau deţinut în altă cauză.

Dispune comunicarea unei copii de pe prezenta încheiere inculpatului, Biroului Supravegheri Judiciare din cadrul I.J.P. Prahova, Serviciului Public Comunitar de  Evidenţă a Persoanelor Prahova şi organelor de frontieră.

În baza art. 275 alin 3 noul cod de procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de către stat rămân în sarcina acestuia.

Definitivă.

Pronunţată în camera de consiliu, astăzi, 22 mai 2017.

 

JUDECĂTOR DE DREPTURI ŞI LIBERTĂŢI               GREFIER

XX                                                                                       XXX

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here