S.C GENIC S.R.L , titular al proiectului ”Modernizare si extindere exploatatie agrozootehnica”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Prahova, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul ”Modernizare si extindere exploatatie agrozootehnica”, propus a fi amplasat în Comuna Boldesti Gradistea, sat Boldesti, jud. Prahova.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului Prahova din Ploiesti, str. Gheorghe Grigore Cantacuzino, nr. 306, în zilele de luni – vineri, între orele 9 – 13, precum si la urmatoarea adresa de internet http://apmph.anpm.ro.
Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here