În scopul unei informări corecte şi reale, SC Servicii de Gospodărire Urbană SRL vă pune la dispoziţie o evidenţă a lucrărilor efectuate pe domeniul public, în perioada
20-24iunie a.c.

1.Doborâri –   aprox. 23  arbori

2.Taieri corecție/Înălțări de coronament –  la 35  arbori

Zone: Toma Socolescu, Matei Basarab, Mărășești, Prislop, Rareș Vodă, Cameliei, Anotimpului, Brumărelelor, Plevnei, Mircea cel Batran, Cameliei, Poieniței, Cimbrului, Ghe.Doja, Tudor Vladimirescu

3.Lucrări de întreţinere executate pe spaţiile verzi (parcuri, grădini publice, aliniamente, peluze): strâns şi încărcat gunoi şi crengi, golit coşuri de gunoi, curăţenie-(strâns gunoi menajer, pet-uri, hârtii, măturat alei etc), îndepărtat resturi vegetale.

* Sere şi pepiniere – activităţi de îngrijire, întreţinere material dendro-floricol, livrat material la terţi etc

4 Lucrări cimitire: doborâri arbori din incinta cimitirelor, întreţinerea aleilor prin curăţenie zilnică şi transport gunoi, întreţinere curăţenie capelă, grupuri sanitare şi clădiri administrative, monitorizare şi intervenţii utilităţi ori de câte ori a fost necesar.

5.Intervenţii pe domeniul public: intervenții locuri de joacă/domeniu public: supravegheat functionarea fântânilor arteziene; recondiționat și remontat 18 panouri gard; reconditionat si remontat 50 metri gard – Șoseaua Vestului; vopsit 2 căluți,10bănci cu spătar, 20 panouri gard tip lalea – Parc Dendrologic/Mihai Viteazul; înlocuit 8 rulmenți la leagăne- Petrochimiștilor; reparat și remontat obiect de joacă-Biserica Eroilor Tineri; reparat catarge steaguri intrări în municipiu- Bariera București și Bariera Bucov (activitate în curs)

6. Iluminat public – în urma celor 65 de sesizări primite la Dispeceratul societăţii au avut loc intervenţii în mai multe zone ale orașului, precum: Ana Ipătescu, B-dul București, Bucov Poștei, Mihai Eminescu, Malu Roșu, Mihai Bravu, Cartier Moțoi, Cartier Nord, Pictor Rosenthal, Râfov, Cartier Vest. Acestea au vizat înlocuirea a 36 becuri defecte/arse, 10 corpuri de iluminat defecte (reparate la atelierul societăţii), 10 siguranţe fuzibile. De asemenea, au fost refăcute 46 de legături electrice întrerupte. În această perioadă au fost efectuate lucrări de mutare a retelei de iluminat public de pe stâlpii vechi pe cei noi – intersecție Șoseaua Vestului-Baraolt. De asemenea, majoritatea sesizarilor a vizat lipsa iluminatului public pe străzile Infrățirii, Vasile Lupu, Logofăt Tăutu, precum și străzile adiacente acestora, unde a existat o problemă aflată în aria de soluționare a Electrica SA. Situația a fost soluționată, în final, de către compartimentul de specialitate al SGU.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here