“Acela care plantează copaci îi iubeşte şi pe alţii, nu numai pe sine însuşi.“ (Thomas Fuller-istoric englez)

In anul 1991, prin  „Declaraţia de la Paris”, s-au pus bazele conceptului de dezvoltare durabilă a pădurilor, menit sa atragă atenţia asupra faptului că oamenii pot distruge această componentă vie, dezechilibrȃnd ireversibil mediul înconjurător.

In prezent, evenimentul naţional cunoscut sub numele de “Luna Pădurii”, desfăşurat în perioada 15 martie-15 aprilie de peste 60 de ani, nu înseamnă numai sădirea arborilor. Această sărbătoare a fost preluată de întreaga societate românească, fiind un bun prilej de a celebra importanţa şi frumuseţea naturii, de a întreprinde acţiuni concrete de regenerare a pădurii şi conştientizare publică.

Statisticile arată că procentul de împădurire al actualului spaţiu geografic al României a scăzut treptat de la aproximativ 80%, cât a fost în trecutul îndepărtat, la 55-60% la începutul secolului al XIX-lea, ajungȃnd la 27% în prezent, în principal din cauza creşterii populaţiei şi a urbanizării teritoriului, precum şi din cauza dezvoltării economice intense. In ciuda faptului cã suma suprafeţelor agricole şi destinate construcţiilor  reprezintã 41%  din teritoriul administrativ al judeţului Prahova, ceea ce aratã gradul ridicat de antropizare a mediului din judeţ şi presiunile puternice exercitate asupra factorilor naturali, există peste 37000 ha de pădure naturală care nu este supusă exploatării silvice, fiind ocrotită şi în cadrul unor arii naturale protejate declarate prin diverse acte normative.

Deoarece pădurile naturale au dispărut în cea mai mare parte din Europa, fiind înlocuite de plantaţii, existenţa lor în România suscită un interes justificat. Numai în Munţii Bucegi există 36 de tipuri naturale de pădure. Pădurile virgine şi cvasivirgine prezintă cel mai mare interes din punct de vedere ştiinţific. In judeţul Prahova, distribuţia unor trupuri valoroase de pădure s-a menţinut datorită amplasării lor în locuri greu accesibile, ele înaintând uneori adânc pe văi, ca în cazul Munţilor Ciucaş.

Pădurea Glodeasa (com.Valea Doftanei), avȃnd statut de sit Natura 2000, în suprafaţă de 544 ha, este singura care a fost deocamdată menţionată în Catalogul naţional al pădurilor virgine şi cvasivirgine din Romȃnia (Secţiunea B – păduri cvasivirgine), ediţia 2016, constituit potrivit prevederilor Ordinului nr.1417/2016, deoarece îndeplineşte criteriile necesare pentru includerea în această categorie.

Sursa: comunicat APM Prahova

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here